Höstens medarbetarsamtal – så förbereder du dig!

Snabbguide för både dig som arbetsgivare och medarbetare.

 

Hösten innebär inte bara halsdukar, doftljus och röda löv utan även medarbetarsamtal. Kanske är du ny på jobbet eller varit verksam på din arbetsplats en längre tid, oavsett kan medarbetarsamtal kännas lite nervöst. Även som arbetsgivare, kanske det känns lite stressigt att hinna med alla förberedelser, men ta det lugnt – HRup har samlat de bästa tipsen för ett lyckat medarbetarsamtal.

 

Medarbetar- och verksamhetsutveckling går hand i hand, därför är det viktigt att lägga tid på medarbetarsamtalen och ge tid till varje enskild individ på företaget. Detta för att kunna ha en dialog kring den nuvarande arbetssituationen, följa upp samt sätta nya mål för att utvecklas i sin yrkesroll.

För att optimera mötet, är förberedelse av högsta prioritet både för din som anställd och för dig är arbetsgivare.

 

Men regel nr 1. Sätt er avskilt, stäng av mobilerna och avsett ordentligt med tid.

 

För dig som medarbetare:

Medarbetarsamtalet finns till för att lyfta och diskutera din arbetssituation, dina arbetsuppgifter och dina olika utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats.

Inför samtalet, strukturera upp och reflektera kring frågorna:

· Vad fungerar bra på arbetsplatsen och i din nuvarande arbetssituation?

· Är det några områden som behöver förbättras?

· Vad är dina styrkor och hur har de gjort så att företaget har utvecklats?

· Besitter du någon kompetens som inte kommer till användning?

· Är det något du saknar på arbetsplatsen?

· Finns det arbetsuppgifter du känner dig osäker på?

· Hur fungerar samarbetet med dina kollegor?

· Finns det några projekt som du skulle vilja arbeta med?

· Finns några utbildningar eller kurser du skulle vilja gå, för att stärka dig i din yrkesroll? Motivera under samtalet varför du tycker att den kunskap du får genom kursen eller utbildningen och varför den skulle vara bra för företagets och din egen utveckling.

· Se över dina egna mål och vad det är som gör dig engagerad i jobbvardagen. Vad krävs för att du som medarbetare ska kunna använda dina färdigheter fullt ut och se fram emot att gå till jobbet? Ställ dessa i förhållande till din nuvarande arbetssituation och dina långsiktiga karriärplaner.

 

För dig som chef:  


- Avsätt en och en halv timme per samtal i din kalender och bjud in till samtalet i god tid, helst 1-2 veckor i förväg.

 

- Skicka ut ett underlag till samtliga medarbetarna du ska samtala med, bifoga frågorna som ska gås igenom under medarbetarsamtalet och be dina medarbetare att förbereda sig. Detta öppnar upp för dina medarbetare att tänka igenom vad de vill prata om, och vad som är viktigt för dem, vilka mål de ser är relevanta samt vilken utveckling de önskar på just ditt företag. Förbered dig själv på samma sätt för respektive medarbetare.


- Hitta en neutral plats, när du och dina medarbetare kan samtala ostört i en avslappnad miljö. 


 - Ge återkoppling och följa upp målen från tidigare medarbetarsamtalet.


- Låt medarbetaren komma till tals, under samtalet skall ni föra en dialog men framför allt skall du som chef vara en bra lyssnare och ställa frågor hur ni kan förbättra verksamheten och er arbetssituation.


- Ge feedback! 

Medarbetarsamtalet är ett utmärkt tillfälle att ge konstruktiv feedback och lyfta medarbetarens starka sidor. Glöm inte att all beröm skall vara personlig och riktat till medarbetaren du samtalar med.

 

Strukturera och reflektera över dessa frågor:

· Vilka insatser hos medarbetaren är du som chef nöjd med och finns de något som du önskar att medarbetaren förbättrar?

· Företaget tillvara på era medarbetares resurser?

· Lyssnar du som chef tillräckligt på dina medarbetare och för du som chef en aktiv dialog med dina medarbetare?

· Vilka planer har du som chef för framtiden som eventuellt kan komma att påverka medarbetarna? Exempelvis omorganisationer

· Vilka mål bör sättas upp för verksamheten samt för varje enskild medarbetare det närmaste året?

· Hur upplever medarbetaren klimatet på arbetsplatsen?

· Finns det förhållanden i arbetsmiljön som denne skulle vilja ändra på?

· Finns det risker eller olägenheter i medarbetarens arbete som kan påverka den psykiska eller fysiska hälsan?

 

Medarbetarsamtal är en viktig del av HR arbetet, om du som arbetsgivare behöver ytterligare hjälp och stöd är du varmt välkommen att kontakta oss på HRup!

 

PIX-SHMQF9.jpg

 

 

 

Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor