WLC Bloggen

Så lyckas du med er lönekartläggning!

lönekartläggning, #happyatwork

Lönekartläggning är en metod för arbetsgivare att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan olika grupper av anställda, exempelvis kvinnor och män.  Huvudsyftet med lönekartläggning och analys är att kartlägga män och kvinnors löner för att upptäcka osakliga löneskillnader baserat...

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor